Αεροπορικά
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα
Ακτοπλοϊκά
iPhone iPhone
Android Android
phone
210 6074000
Αλλαγές - Ακυρώσεις

Αλλαγές - Ακυρώσεις

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός αεροπορικού ή ακτοπλοϊκού εισιτηρίου, ενός ταξιδιού ή ενός άλλου προϊόντος ή υπηρεσίας καθώς και οι όροι που διέπουν μία τέτοια αλλαγή ή ακύρωση, εξαρτώνται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε πάροχος σε αυτές τις περιπτώσεις, στους οποίους η airtickets® δεν έχει καμία επιρροή.

Κόστος που ενδέχεται να προκύψει σε περίπτωση αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας, το οποίο καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε παρόχου, βαραίνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ο προμηθευτής παρέχει στον χρήστη το δικαίωμα ακύρωσης ή αλλαγής του επιλεγμένου προϊόντος ή υπηρεσίας, ο χρήστης είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει εγγράφως την airtickets® εάν επιθυμεί ακύρωση ή αλλαγή, αλλιώς η airtickets® δεν δύναται να ακυρώσει ή να τροποποιήσει κάποια κράτηση.

Πριν από κάθε κράτηση, ο χρήστης υποχρεούται να διαβάσει και να συμφωνήσει με τους κανονισμούς και Περιορισμούς.

Σε περίπτωση που ο χρήστης πραγματοποιήσει κράτηση και προκύψει αλλαγή ή ακύρωση του ταξιδίου, η airtickets® αλλάζει ή ακυρώνει την κράτηση χωρίς καμία χρέωση. Εφόσον εκδοθεί το εισιτήριο ή voucher και προκύψει κάποια αλλαγή ή ακύρωση του ταξιδίου, η airtickets® αλλάζει ή ακυρώνει σύμφωνα με τους όρους του προμηθευτή.

Εκτός των όποιων ακυρωτικών από πλευράς προμηθευτή, η χρέωση υπηρεσιών της airtickets® ορίζεται σύμφωνα με τα παρακάτω:
  • Αλλαγή ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 20€ / εισιτήριο
  • Ακύρωση ναύλου εσωτερικού ή εξωτερικού: 20€ / εισιτήριο
  • Αλλαγή/ακύρωση ακτοπλοϊκού εισιτηρίου 3 € / εισιτήριο
Για αλλαγή - ακύρωση ταξιδιωτικού πακέτου, ξενοδοχείου και οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας, ο πελάτης οφείλει να ενημερωθεί από την airtickets® πριν προβεί σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Τα τέλη υπηρεσιών για την αλλαγή - ακύρωση οποιασδήποτε υπηρεσίας, συμβαδίζουν με τις τάσεις της αγοράς.

Η προμήθεια που καταβάλλεται κατά την αγορά κάποιας υπηρεσίας καθώς και τα έξοδα πιστωτικής κάρτας, σε περίπτωση ακύρωσης δεν επιστρέφονται.

Η επιστροφή των χρημάτων πραγματοποιείται από 10 έως και 50 ημέρες από την ημέρα παράδοσης της αίτησης ακύρωσης. Σε ειδικές περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση ή επιπλέον διαδικασίες από την αεροπορική εταιρεία,ενδέχεται η πίστωση να υπερβεί το παραπάνω χρονικό περιθώριο.

Σε περίπτωση ακύρωσης με υπαιτιότητα του προμηθευτή, δεν χρεώνονται ακυρωτικά και η airtickets® δεν επιβάλλει επιπλέον κόστος υπηρεσίας.
Προτιμήσεις cookies