Αεροπορικά
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα
Ακτοπλοϊκά
iPhone iPhone
Android Android
phone
210 6074000

Online Check-In

…λίγο πριν την πτήση σας και κερδίστε χρόνο

Ο ελάχιστος χρόνος που μπορείτε να κάνετε Online Check-in ορίζεται από κάθε εταιρεία ξεχωριστά. Να διαβάζετε πάντοτε τους όρους που υπάρχουν σε κάθε εταιρεία αναφορικά με την υπηρεσία Online Check-in που προσφέρουν.
Το Online Check-in πραγματοποιείται με σύνδεσμο στους αντίστοιχους ιστοχώρους των αεροπορικών εταιρειών. Η airtickets® δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε δυσλειτουργία τυχών προκύψει κατά την διαδικασία αυτή.
Όπου αναγράφεται "Η εταιρεία δεν προσφέρει Web Check-in" αυτό σημαίνει ότι είτε δεν βρήκαμε την αντίστοιχη υπηρεσία, είτε η εταιρεία δεν παρέχει ακόμη αυτή την υπηρεσία.
Όλοι οι σύνδεσμοι έχουν ελεγχθεί ως προς την ύπαρξή τους από το ταξιδιωτικό μας γραφείο. Αν παρόλα αυτά βρείτε κάποιον σύνδεσμο ο οποίος δεν λειτουργεί πλέον και θέλετε να μας ενημερώσετε ή ακόμη αν θεωρείτε ότι κάποια εταιρεία απουσιάζει από τη λίστα, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε την φόρμα επικοινωνίας.
Για Online Check-In με αεροπορική εταιρεία που δεν περιλαμβάνεται στη λίστα, μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα της συγκεκριμένης αεροπορικής.
Προτιμήσεις cookies