Δικαιώματα Επιβάτη

Ταξιδεύοντας με Αεροπλάνο

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς και εργάζεται για την ενίσχυσή τους. Τα δικαιώματα αυτά που απολαμβάνει ο επιβάτης σήμερα αφορούν σε μία σειρά θέματα όπως:

  •  Οι πληροφορίες για τις πτήσεις και τις κρατήσεις,
  •  Οι υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων (Overbooking)
  •  Η άρνηση επιβίβασης (Denied Boarding),
  •  Η αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, και
  •  Τα αεροπορικά ταξίδια ως μέρος οργανωμένων ταξιδιών.


Στη χώρα μας αρμόδια για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Αποστολή της είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος του συστήματος αερομεταφορών της χώρας, καθώς και η μελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαμόρφωση της πολιτικής στις αερομεταφορές γενικά.