Αεροπορικά
Ξενοδοχεία
Αυτοκίνητα
Ακτοπλοϊκά
iPhone iPhone
Android Android
phone
210 6074000
Δικαιώματα Επιβάτη

Δικαιώματα Επιβάτη

Ταξιδεύοντας με Αεροπλάνο

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καθιερώσει τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς και εργάζεται για την ενίσχυσή τους. Τα δικαιώματα αυτά που απολαμβάνει ο επιβάτης σήμερα αφορούν σε μία σειρά θέματα όπως:
  • Οι πληροφορίες για τις πτήσεις και τις κρατήσεις,
  • Οι υπεράριθμες κρατήσεις θέσεων (Overbooking)
  • Η άρνηση επιβίβασης (Denied Boarding),
  • Η αποζημίωση σε περίπτωση ατυχήματος, και
  • Τα αεροπορικά ταξίδια ως μέρος οργανωμένων ταξιδιών.

Στη χώρα μας αρμόδια για τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν με αεροπλάνο είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.). Αποστολή της είναι η οργάνωση, ανάπτυξη και έλεγχος του συστήματος αερομεταφορών της χώρας, καθώς και η μελέτη και διατύπωση εισηγήσεων προς τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για τη διαμόρφωση της πολιτικής στις αερομεταφορές γενικά.

Δειτε εδώ περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών που ταξιδεύουν αεροπορικώς.
Προτιμήσεις cookies