Πληροφορίες για Βίζα

Πληροφορίες για Βίζα


Σε πολλές χώρες του κόσμου, απαιτείται Visa για την πραγματοποίηση του ταξιδίου σας. Η Θεώρηση Visa είναι αποκλειστική ευθύνη του επιβάτη.

Εδώ, εμφανίζονται τα απαραίτητα ταξιδιωτικά έγγραφα για ταξίδι στο εξωτερικό. Σημειώστε ότι οι πληροφορίες αυτές αλλάζουν από τις προξενικές αρχές.

Το αρχείο είναι σε μορφή PDF και χρειάζεστε Adobe Acrobat Reader για να το δείτε.

Για χώρες εκτός ΕΕ, συστήνουμε την επικοινωνία σας με τις αντίστοιχες προξενικές αρχές πριν την πραγματοποίηση του ταξιδίου σας.
 

Προσοχή! Όταν υπάρχει πτήση με ενδιάμεση στάση, τότε απαιτείται θεώρηση όχι μόνο για τη χώρα προορισμού αλλά και για τη χώρα του ενδιάμεσου σταθμού.